Nicolas_Poussin_-_The_Judgment_of_Solomo

(הספר מחזיק 4 כרכים ומכיל 10 שערים המורכבים מ-70 פרקים)

דיני ראיות

הספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות. הוא פורש בפני הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי המשפט, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.

הספר עשוי לשמש ככלי עבודה פרקטי למשרד העוסק בליטיגציה פלילית ואזרחית, כמו גם לעיון ומחקר, והוא מותאם למגוון רחב של קוראים: שופטים, עורכי דין, סטודנטים, חוקרים ואנשי אקדמיה, ואף הציבור הרחב אשר מבקש להרחיב את אופקיו ולהעמיק חקר בתחום מרתק זה לאור האופי הברור והמיוחד בו הוא מונגש לקורא.

לקריאה נוספת

77.jpg

ד"ר יניב ואקי הוא מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה ומרצה למשפטים במסלול האקדמי, המכללה למנהל. בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת תל-אביב וכן תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים. בין חיבוריו, הספרים "דיני ראיות", "דיני עונשין", "מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי" ו"אמנת רומא והדין הפלילי הישראלי".

המחבר

הספר מחזיק 4 כרכים ומכיל 10 שערים המורכבים מ-70 פרקים. הכרך הראשון מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני הראיות, בוחן את סוגיית קבילות הראיות וכללי פסילת ראיות, עוסק במשקל ראיות לרבות כללי משקל של הראיות השונות והערכת מהימנות של סוגי העדים השונים, ומתייחס לדרכי ההוכחה, הכלל בדבר הקפאת הזכירה שבעבר, ידיעה שיפוטית, נזק ראייתי ומחדלי חקירה. הכרך השני מתמקד בסוגי העדים ובסוגי הראיות השונים. הכרך כולל דיון חדשני בסוגיית ראיון עדים, כשרות עדים, הודאות של נאשמים ובעלי דין, עדים מומחים, עדי מדינה, ראיות מדעיות, ראיות דיגיטליות, ראיות נסיבתיות, ועוד. 

פרק לדוגמה

תוכן

בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית.
אני משוכנע שספרו של ד"ר ואקי יתרום תרומה חשובה ביותר לפיתוח דיני הראיות במדינת ישראל, והתובנות המוצעות בו תשמשנה אבן דרך של ממש לדיון האקדמי בתחום זה. יתר על כן, אין כל ספק בלבי שספר זה יסייע רבות לשופטים ולעורכי דין במילוי תפקידם.
שופט בית המשפט העליון (בדימוס), פרופ' יורם דנציגר.

כתבו על הספר

לצד מבחן דו שלבי אשר נקבע במספר מקרים שהתבררו בבית המשפט העליון, דומה כי המבחן המרכזי אשר אומץ בהלכה הפסוקה, לשם בחינת האפשרות להסיק מסקנה מפלילה מראיות נסיבתיות, הוא מבחן תלת-שלבי. המלומד ד"ר יניב ואקי מציין בהקשר זה את הדברים הבאים:
בית המשפט נדרש למבחן מיוחד זה בשל מה שכונה כקושי אינהרנטי, הנלווה להסתמכות על ראיה נסיבתית, שעניינו בחשש מפני טעות אפשרית בשלב הסקת המסקנות מהראיה הנסיבתית לעובדה הטעונה הוכחה. זאת, נוסף לקושי הקיים ממילא, הן בראיה ישירה הן בראיה נסיבתית, הנוגע לחשש מפני שקריותה. יוצא אפוא כי המבחן התלת-שלבי נועד ליתן מענה לשני הקשיים האמורים... [יניב ואקי דיני ראיות כרך ב', עמ' 1001 (להלן - ואקי)].
השופט בני שגיא בת"פ 15263-09-18 (מחוזי-ת"א) מדינת ישראל נ' אמסלם

איזכורים בפסיקה

51.png

תמונת הבאנר: משפט שלמה, ניקולא פוסן, 1594-1665, צרפת

בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית

—  פרופ' יורם דנציגר