top of page
Nicolas_Poussin_-_The_Judgment_of_Solomo

(הספר מחזיק 4 כרכים ומכיל 10 שערים המורכבים מ-70 פרקים)

דיני ראיות

להזמנות: 02-5470333

הספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות. הוא פורש בפני הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי המשפט, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.

הספר עשוי לשמש ככלי עבודה פרקטי למשרד העוסק בליטיגציה פלילית ואזרחית, כמו גם לעיון ומחקר, והוא מותאם למגוון רחב של קוראים: שופטים, עורכי דין, סטודנטים, חוקרים ואנשי אקדמיה, ואף הציבור הרחב אשר מבקש להרחיב את אופקיו ולהעמיק חקר בתחום מרתק זה לאור האופי הברור והמיוחד בו הוא מונגש לקורא.

לקריאה נוספת

77.jpg

ד"ר יניב ואקי, הוא ראש המכון הישראלי למשפט פלילי ישומי ומרצה למשפטים במסלול האקדמי, המכללה למנהל. כיהן בעבר כראש מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.  

בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת תל-אביב וכן תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים. בין חיבוריו, הספרים "דיני ראיות", "דיני עונשין", "מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי" ו"אמנת רומא והדין הפלילי הישראלי".

המחבר

הספר מחזיק 4 כרכים ומכיל 10 שערים המורכבים מ-70 פרקים. הכרך הראשון מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני הראיות, בוחן את סוגיית קבילות הראיות וכללי פסילת ראיות, עוסק במשקל ראיות לרבות כללי משקל של הראיות השונות והערכת מהימנות של סוגי העדים השונים, ומתייחס לדרכי ההוכחה, הכלל בדבר הקפאת הזכירה שבעבר, ידיעה שיפוטית, נזק ראייתי ומחדלי חקירה. הכרך השני מתמקד בסוגי העדים ובסוגי הראיות השונים. הכרך כולל דיון חדשני בסוגיית ראיון עדים, כשרות עדים, הודאות של נאשמים ובעלי דין, עדים מומחים, עדי מדינה, ראיות מדעיות, ראיות דיגיטליות, ראיות נסיבתיות, ועוד. 

פרק לדוגמה

תוכן

בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית.
אני משוכנע שספרו של ד"ר ואקי יתרום תרומה חשובה ביותר לפיתוח דיני הראיות במדינת ישראל, והתובנות המוצעות בו תשמשנה אבן דרך של ממש לדיון האקדמי בתחום זה. יתר על כן, אין כל ספק בלבי שספר זה יסייע רבות לשופטים ולעורכי דין במילוי תפקידם.
שופט בית המשפט העליון (בדימוס), פרופ' יורם דנציגר.

כתבו על הספר

תיק עבירות מין חמור, של נאשם בגיל 80 שבשל בעיה אורולוגית, הושתל באיבר מינו תותב, אשר הופעל על-ידיו באמצעות מנגנון. דבר שלא מנע ממנו לבצע מעשי אינוס, מעשי סדום ומעשים מגונים, בהזדמנויות רבות ושונות, בנכדותיו ובחברותיהן.

בפסק דינו של בית המשפט העליון, בית המשפט מרשיע את המערער תוך שהוא מפנה לספר בקשר ליכולת לבסס ממצאים עובדתיים על עדותו של נפגע עבירות מין חרף קיומם של אי דיוקים: 

"אין לצפות מהעד הקטין להעיד באופן קוהרנטי, עקבי וסדור על המעשים הקשים שחווה. הגישה המקובלת היא כי אין ליתן משקל של ממש לסתירות, לפרכות, או ל'חללים' המתגלים בעדויותיהם של קטינים – במיוחד כאשר מדובר בילדים רכים בשנים – כל עוד יש בעדותם 'גרעין של אמת' מבוסס ואמין." (יניב ואקי דיני ראיות כרך א', עמ' 428-427 (2020)).

ע"פ 6080/20 פלוני נ' מדינת ישראל (21.7.21)

איזכורים בפסיקה

51.png

תמונת הבאנר: משפט שלמה, ניקולא פוסן, 1594-1665, צרפת

בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית

—  פרופ' יורם דנציגר

bottom of page