top of page

ליאור לסטודנטים

Students Walking Up Stairs

הוצאת הספרים ליאור חרטה על דגלה את הצורך במתן סיוע לסטודנטים למשפטים. ספרי ההוצאה מלווים את הסטודנט במהלך לימודיו האקדמיים והכשרתו המקצועית והם מותאמים למתן מענה מיטבי לקורסי הליבה הנלמדים במסגרת התואר במשפטים, וללמידה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין.


הספרים כוללים את החומר הנלמד בקורסים השונים באקדמיה ואת החומר הנדרש, באותם תחומים, בבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין, ומגישים אותו לסטודנט באופן ממוקד, מסודר וברור.
ליאור שמה לה למטרה להנגיש את לימודי המשפטים לכל סטודנט. במסגרת זו פותחת ליאור לכל סטודנט פרקים מתוך ספרי ההוצאה אשר בכוחם לסייע לסטודנט בלימודיו. פרקים אלה משתלבים עם תוכניות הלימודים בפקולטאות השונות ואף מוגדרים בחלקן כקריאת חובה. 


בהמשך יפורסמו מוצרים נוספים אשר עשויים לשמש את הסטודנט בלימודיו וכאלה שמותאמים למתמחה בעבודתו ובהכנתו לקראת מבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין.

מבצע מיוחד לרכישה מרוכזת לסטודנטים

דיני עונשין, כרכים א ו-ב, 2014 במחיר מיוחד

קורס דיני עונשין המועבר בשנה א ללימודים הינו אחד מעמדי התווך של יסודות המשפט. ספרם של פרופ' יורם רבין ושל ד"ר יניב ואקי מנגיש את החומר בצורה ברורה ומקיפה, דבר שיקל על ההתמצאות בחומר הנלמד.

כמו כן הספר ישמש אתכם בעתיד במהלך עבודתכם כעורכי דין.

הספר מוגש בכריכה רכה והוא מחזיק 2 כרכים המשתרעים על פני 1400 עמ'​.
הנחה משמעותית לסטודנטים (כרכים א+ב).

פרק לדוגמה

21.jpg

ה ספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין והוא כולל דיון מעמיק במכלול הסוגיות והעקרונות של דיני העונשין המעוגנים בחלק המקדמי והכללי של חוק העונשין.הספר פורס בפני הסטודנט את כל עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו גם תוך השוואתם לדין הזר. הספר נועד לסייע לסטודנט מראשית דרכו בלימודיו האקדמיים, במהלך התמחותו ולאורך עבודתו כעורך דין, תוך התמקדות בשלושה שלבים עיקריים: ראשית, בשל התאמת הספר לקורסים בדיני עונשין הנלמדים בפקולטות למשפטים יש בספר כדי להוות מפתח להצלחה בקורס. שנית, הספר עשוי לשמש ככלי עזר משמעותי למתמחה בעבודתו. שלישית, הספר מהווה נדבך חשוב ועיקרי בלימודי ההכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין.

ספר זה, המונח לפנינו, כמוהו כספר חדש. כולל הוא בחובו, לצד עדכונים ותוספות לפרקים שנכללו במהדורה הקודמת של הספר, גם פרקים חדשים שרואים אור לראשונה. ניתן למצוא בספר פרישה מעמיקה ומפורטת, מהמסד ועד הטפחות, החל ממקומם של דיני העונשין במשפט הפלילי והמבוא ההיסטורי לדיני העונשין, דרך שאלות יסוד באשר לגבולות התערבותו של המשפט הפלילי, עבור בתחולתם של דיני העונשין, יסודות העבירה וצדדים לעבירה וכלה בסייגים לאחריות הפלילית ובנפקותו של ספק.

השופטת עדנה ארבל

דיני ראיות

מבצע מיוחד לרכישה קבוצתית לסטודנטים

הספר נועד לסייע לסטודנט מראשית דרכו בלימודיו האקדמיים, במהלך התמחותו ולאורך עבודתו כעורך דין, תוך התמקדות בשלושה שלבים עיקריים: ראשית, בשל התאמת הספר לקורסים בדיני ראיות הנלמדים בפקולטות למשפטים יש בספר כדי להוות מפתח להצלחה בקורס. שנית, הספר עשוי לשמש ככלי עזר משמעותי למתמחה בעבודתו. שלישית, הספר מהווה נדבך חשוב ועיקרי בלימודי ההכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין.

​הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת והוא מחזיק 2 כרכים המשתרעים על פני 1250 עמ'.

פרק לדוגמה

77_edited.jpg

ה ספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות והוא כולל דיון מעמיק במכלול הסוגיות של דיני הראיות הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.
הספר פורס בפני הסטודנט את כל אותם כללים והלכות שעוצבו בשיטת המשפט הישראלית אשר מהווים חלק בלתי נפרד מדיני הראיות בישראל. בספר מובאת סקירה מקיפה של הדין הקיים, כפי שהתגבש בחוק ובפסיקה, ולצידה, בחינה של ההצדקות ושל הרציונלים התיאורטיים אשר מונחים ביסודם, לרבות דיון ביקורתי והצעות לשינוי, תוך התייחסות למשפט משווה ולמחקרים אקדמיים עדכניים שפורסמו בארץ ובעולם.

ספרו של ד"ר ואקי מציג כתיבה הוליסטית, ביקורתית ומעמיקה של כל המכלול של דיני הראיות והוא מהווה מפעל מסיבי שבו מוצגות, תחת קורת גג אחת, בכתיבה סדורה ומעמיקה, כל הסוגיות הרלוונטיות בתחום דיני הראיות, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.
בספרו מציג ד"ר ואקי לפני הקורא מלאכת מחשבת הכוללת משנה סדורה המלקטת את כל רסיסי המקורות של דיני הראיות לכדי תמונה אחת – מקיפה, רבגונית, בהירה, עדכנית וקוהרנטית.

השופט יורם דנציגר

לקבלת הצעת מחיר, נא מלא את הטופס למטה ואנחנו ניצור קשר בהקדם

תודה על ההודעה

bottom of page