top of page
Nicolas_Poussin_-_The_Judgment_of_Solomo

דיני ראיות 

הספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות. הוא פורש בפני הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי המשפט, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי.

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת והוא מחזיק 4 כרכים המשתרעים על פני כ 2600 עמ'.

77.jpg

תמונת הבאנר: משפט שלמה, ניקולא פוסן, 1594-1665, צרפת

20.jpg

דיני עונשין 

 


​​​ספר זה פותח לפני הקוראים צוהר לדיני העונשין בישראל. הספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית. הספר מקיף לראשונה ובאופן חלוצי הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של המלומדים אודות דיני העונשין. הספר מפנה מבט לשאלות המעסיקות מדי יום ביומו משפטנים, עורכי-דין, שופטים, אנשי אקדמיה, כמו גם מתמחים וסטודנטים למשפטים.

 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת והוא מחזיק 3 כרכים המשתרעים על פני 2141 עמ'.

30.jpg

תמונת השער: קין והבל, סבסטיאנו ריצ'י, 1659-1734, איטליה

bottom of page