top of page

ד"ר יניב ואקי

ד"ר יניב ואקי, הוא ראש המכון הישראלי למשפט פלילי ישומי ומרצה למשפטים במסלול האקדמי, המכללה למנהל. כיהן בעבר כראש מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. דיין בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.
בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת תל-אביב וכן תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. את הדוקטורט כתב בנושא רף ההוכחה הפלילי של "מעבר לכל ספק סביר" בהנחייתו של פרופ' רון שפירא.

פרסם ספרים ומאמרים בקשת רחבה של נושאים ובכל ענפיו השונים של המשפט הפלילי. בין חיבוריו, הספרים "דיני ראיות", "דיני עונשין", "מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי" ו"אמנת רומא והדין הפלילי הישראלי", וכן מאמרים רבים בתחום המשפט הפלילי המהותי, המשפט הפלילי הדיוני ודיני הראיות. ספריו ומאמריו צוטטו פעמים רבות בפסקי דין של בתי-המשפט בישראל לרבות בפסיקת בית המשפט העליון.
מרצה במגוון פקולטות למשפטים ברחבי הארץ בתחומים שונים וביניהם: דיני עונשין, דיני ראיות, סדר הדין הפלילי ודיני מעצרים.

משמש כעורך של כתב-העת "הפרקליט", כתב העת המשפטי של לשכת עורכי הדין וכן עורך של כתב העת "משפט ומפתח", כתב העת המשפטי של פרקליטות המדינה. כן ערך את "ספר דיויד וינר: על משפט פלילי ואתיקה".

בשירותו הצבאי שירת בשייטת הצוללות של חיל הים.

9.jpg
bottom of page